>> Depolama

Yoğun sevkiyat ve mal kabulün olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi neredeyse bir zorunluluk olmaktadır. Ürünlerin hangi koridor ve bloklarda olduğunun bilinmesi, yerleştirme sırasında planlanmış olan saklama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, tamamen bu süreçlere özel bir yazılım sistemi gerektirmektedir. Depo alanlarının en iyi şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo elemanları, el terminalleri, taşıma araçları gibi diğer kaynakların da en verimli şekilde kullanılmasıdır. Depolama yönetim sistemleri ne kadar fazla teknolojik altyapıya sahip olursa o kadar verimli olur. Bu verimliliğin şirketlere ve tüm depolama süreçlerine getirdiği katkılar:

  1. Ürün hasarının azalması,
    Mal kabülü - sevkiyat sürelerinin kısalması dolayısıyla üretim-satış süreçlerinin etkinliğinin artması,
  2. Depolama ekipmanlarının etkin ve verimli kullanılması,
  3. Çalışan ve ekipman masraflarında tasarruf sağlaması,
  4. Sayım ve kontrol süreçlerini kolaylaştırması, bu süreçleri iyileştirmesi,
  5. Üretim kaynaklı hatalara zamannda müdahale edilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması

 

 


Copyright Rahmet Company 2015 | Tüm Hakları Saklıdır...